I trafiken på vintern

Utrustning i bilen
Utrustning som alltid bör finnas i bilen vid vinterkörning ifall du blir stående på vägen i köld och mörker:

Spade
Bogserlina
Reflexvästar
Startkablar
Reservbränsle
Snökedjor som sätts på drivande hjul är också bra att ha. Observera att du bör öva i förväg så att du säkert kan använda dem i ett akut läge.

Om du måste lämna bilen
Om du kör av vägen och måste lämna bilen kvar i snövallen medan du hämtar hjälp, sätt upp varningstriangeln på bilens tak så att bilen syns bättre. Själv syns du bättre vid en mörk vägkant om du bär reflexväst.

Håll dig i närheten av bilen om du inte säkert vet att det finns hjälp på nära håll. Ger du dig ut i okänd terräng i kylan löper du risk att gå vilse och frysa ihjäl. Om du ändå måste avlägsna dig från bilen, lämna om möjligt meddelande om åt vilket håll du går.

Du har eget ansvar att vara förberedd
Vid ett större trafikstopp eller om du själv kör av vägen vintertid kan det ibland dröja innan bärgningsbilen eller räddningstjänsten är på plats. Samhället i form av räddningstjänsten har ett stort ansvar för situationen i sådana här lägen men du som bilist har också ett ansvar själv. Det handlar till stor del om att tänka förebyggande, genom att exempelvis klä dig varmt, ha med dig vatten, filtar och reservbränsle.